Aktualności

mkidn

Projekt Innowacyjny Ogród Zasobów Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014 – 2020 pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej CENTRUM  poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim  oraz wykorzystaniu nowych technologii. Wpłynie na stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego, przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacyjnego instytucji kultury. W projekcie zaplanowano  zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Zakupy dotyczą sceny plenerowej, konsoli, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, systemu neuron mocap , kamery, foteli multimedialnych oraz makiety interaktywnej odzwierciadlającej miasto Ostrołęka i pokazu  dotyczącego historii miasta.  Celem projektu jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.

Dofinasowanie projektu 2 244 315,65 zł EFRR.  Całkowity koszt 3 417 539,25 zł.

 

W rytmie Europy
W rytmie Europy

 

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce zadanie publiczne „W rytmie Europy”  współfinansowane przez  miasto Ostrołęka.

W ramach zadania głównym punktem programu był koncert zespołu „Iza & LatynoscyBrothers” składającego się z polskich i zagranicznych wykonawców. Ona - pełna temperamentu, uwodząca swoim głosem i wzrokiem publiczność. Wokół niej 5 muzyków grających z równą swobodę latynoskie, pulsujące rytmy jak nastrojowe, klimatyczne bossa novy. Iza & Latynoscy Brothers to spora dawka uczuć wyrażanych poprzez dźwięk i słowa. Teksty autorstwa wokalistki Izy Kowalewskiej, muzykę skomponował pianista i klawiszowiec- Maciej Łyszkiewicz. Świetna sekcja rytmiczna z jazzmanami Adamem Golickim na perkusji i Jackiem Mazurkiewiczem na kontrabasie. Na instrumentach perkusyjnych wybitnie utalentowany Rysiek Bazarnik. Całości dopełnia pełen muzycznego wyczucia saksofonista Luis Nubiola i wspaniały brazylijski gitarzysta Nalson Latif. Muzycy zaprosili widownię w niezwykłą podróż przez hiszpańską muzykę XX wieku od kubańskiej rumby  do brazylijskiej bossa novy, doprawiając to słowiańską, romantyczną nutą oraz doskonałymi tekstami.

W trakcie koncertu na terenie Multimedialnego Centrum Natura działało stanowisko informujące o Unii Europejskiej. Przeszkoleni wolontariusze i wolontariuszki udzielali informacji dotyczących działań realizowanych w Ostrołęce finansowanych ze środków UE, przybliżyli  mieszkańcom Ostrołęki wpływ członkostwa w UE na rozwój miasta, opowiadali  o wspólnym dorobku, przede wszystkim w kontekście kultury, oddziaływań międzykulturowych oraz łączeniu tradycji różnych krajów UE.

Projekt „W rytmie Europy” wpisuje się w realizowane w mieście Ostrołęka działania związane z 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Głównym celem  projektu jest zwiększenie świadomości korzyści wynikających ze  wstąpienia Polski do UE, w szczególności aspektów kulturalnych, przybliżenie mieszkańcom Ostrołęki kultury muzycznej krajów UE, wspólne uczczenie 15-lecia wstąpienia do UE.

Smaki Europy
Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce projekt „Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu B.2.2. Kultura łączy pokolenia.

Zorganizowano Międzypokoleniowy konkurs kulinarny, warsztaty kulinarne z udziałem Mateusza Gesslera oraz koncert tradycyjnej muzyki kurpiowskiej – zespół „Krzaki i Pniaki”.

W warsztatach wzięli udział seniorki oraz seniorzy, młodzież ze Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz w Łysych. Zorganizowane wydarzenie stworzyło możliwość wzajemnej interakcji młodzieży oraz osób w starszym wieku. Warsztaty kulinarne łączyły kulturę kurpiowską z elementami kultury krajów UE, w tym europejskiej regionalnej kultury kulinarnej.

Warsztaty kulinarne jako wydarzenie łączące pokolenia potwierdzają, że gotowanie i przygotowywanie potraw jest równie interesujące dla obydwu grup wiekowych. Dzięki warsztatom osoby uczestniczące mogły zobaczyć siebie nawzajem w innym świetle - młodzież skorzystała z cennych rad osób starszych, zaś osoby starsze zobaczyły jak młodzież eksperymentuje w obszarze gastronomii.

Gościem honorowym był Mateusz Gessler, który przygotował wraz  z uczestnikami potrawy kuchni europejskiej, kuchni tradycyjnej  oraz tradycyjne  potrawy kurpiowskie.

Po spotkaniu odbył się koncert kurpiowskiego zespołu „Krzaki i Pniaki”, który był finałem wydarzenia „Smaki Europy – warsztaty międzypokoleniowe”. Uczestniczyli  w nim seniorzy i seniorki a także młodzież.

Przyjaciel Natury-edukacja mieszkańców obszarów Natura 2000

 

Główny cel projektu to zagłębie bielików, gdzie wiele młodych osobników zimuje i uczy się życia.

Błotniaki - 3 gatunki można obserwować w dolinie Narwi, co jest rzadkością w skali Europy. Gniazdują na ziemi i wymagają dzikich łąk, jakich nad Narwią jeszcze nie brakuje.

Ortolan - gatunek małego ptaka wędrownego, nieliczny ptak lęgowy o nierównomiernym zasięgu.

Zimorodek - jest ptakiem wędrującym jesienią z obszarów z kontynentalną do terenów z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają.             

Rybitwa białoskrzydła - do niedawna bardzo rzadka, a teraz nad Narwią widok pospolity.

 

Zapraszamy do pobrania aplikacji ze strony http://mmdn.drabina.org


 

"Mali mieszkańcy Doliny Narwi - multimedialne gry dla dzieci dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 62.000,00 zł"


Multimedialne Centrum Natura

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

logo Fundacja DrabinaNFOŚiGW


W dniu 10.05.2016 roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której dofinansowane zostało wykończenie i wyposażenie obiektu "Multimedialne Centrum Natura" w Ostrołęce. Celem działalności programowej ośrodka jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, edukacje w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach chronionych, ochrony krajobrazu i racjonalnego gospodarowania zasobami. 
K
wota dofinansowania: 728.213,00 zł.

Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce”.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup i instalację terenowych elementów dydaktycznych do gier i zabaw edukacyjnych. W ramach projektu Plac Natura zostanie wyposażony w gry i zabawy informacyjno-poznawcze - przedstawiające informacje w formie klasycznej, tj. tablice dydaktyczne, piramida wiedzy,  wiatromierz. Staną tu także terenowe gry i zabawy edukacyjne stacjonarne – zabawki i konstrukcje pozwalające dzieciom i młodzieży zdobywać wiedzę poprzez samodzielną eksplorację i zabawę, oparte na prostych i intuicyjnych regułach, tj.: labirynt, elementy obrotowe i odkrywające się, układanki, memo, zagadki, puzzle klasyczne i kołowe, zegar fenologiczny, fototablica. Zamontowane zostaną terenowe gry i zabawy edukacyjne sprawnościowe utrwalające  nabywaną wiedzę tj. skocznia obrazująca tak sposób poruszania się zwierząt, śledzenie tropów zwierząt leśnych oraz tor przeszkód pozwalający wykonywać ćwiczenia naśladujące zachowania zwierząt i zdobywać dodatkową wiedzę o naturze. Olejnym elementem będą gry przenośne – zestawy do gier i zabaw prowadzonych przez nauczycieli, opiekunów lub animatorów, do wykorzystania w dowolnym miejscu w terenie otwartym (ośmiornica i koło wiedzy).

 

"Plac Natury – wyposażenie punktu terenowej edukacji ekologicznej przy Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 90.400,00 zł"

Aktywne Łącza - Multimedialny System Ekspercki

Z ostatnim dniem czerwca Fundacja Drabina Rozwoju (30/06/2015 r.) zakończyła realizację innowacyjnego projektu - Multimedialny System Ekspercki "Aktywne Łącza". Był to czas wytężonej pracy dla całego zespołu projektowego. Efekty naszych działań okazały się być skuteczne, co wpłynęło na osiągnięty sukces.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich użytkowników naszego rozwiązania oraz nowych odbiorców do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy konsultacji i odpowiemy na Państwa pytania dotyczące użytkowania produktu. Zapraszamy na stronę internetową:

 

www.aktywnelacza.com

3 loga bez ramki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Multimedialne Centrum Natura

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Multimedialne Centrum Natura”

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na produkcję spotu edukacyjnego oraz realizację warsztatów dla uczniów i nauczycieli dotyczących społecznego aspektu ochrony bioróżnorodności  i wykorzystania zasobów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.

 

„Multimedialne Centrum Natura” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

 

Multimedialne Centrum Natura

 


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt Multimedialne Centrum Natura.  Będzie to innowacyjne miejsce edukacji ekologicznej z salą kinową do projekcji w przestrzeni wirtualnej 5D, w którym 360° ekran otacza widzów. Centrum innowacji społecznej w skali ogólnopolskiej będzie wyposażone w urządzenia badawcze i multimedialne oraz ogród doświadczeń usytuowany na dachu i infrastrukturę terenową wokół budynku.


 

Multimedialne Centrum Natura przyczyni się do:

 

  1. Podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
  2. Zwiększenia wiedzy w zakresie różnorodności biologicznej i gospodarowania na obszarach prawem chronionych.
  3. Ochrony krajobrazu.
  4. Uświadomienia społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami.

 


Zapraszamy do obejrzenia Galerii oraz odwiedzin strony internetowej Multimedialnego Centrum Natura:

www.mcnatura.pl

 

Projekt Multimedialne Centrum Natura jest dofinansowany ze środków Mechanizmów Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 2009-2014 — Program Operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

 


Współpraca z MoneyGram FoundationZ wielką radością informujemy, że podjęliśmy współpracę z amerykańską MoneyGram Foundation: http://www.moneygramfoundation.org, razem z którą zrealizowaliśmy  program edukacyjny. Wybrane placówki zostały wyposażone w komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

 

Na zakupionym sprzęcie zostały zainstalowane innowacyjne narzędzia edukacyjne do pracy z podopiecznymi, które zostały wypracowane przez naszą fundację na przestrzeni ostatnich trzech lat. Programy te dotyczyły edukacji ekologicznej, rozwoju wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i rozwoju psychoedukacyjnego.

 

Przeprowadziliśmy szkolenia dla kadry z zakresu realizacji zajęć edukacyjnych z użyciem naszych innowacyjnych i multimedialnych produktów. Był to bardzo ważny element projektu, ponieważ wyszkolona kadra wyposażona w nowoczesne narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą wzmacnia efekty edukacyjne podopiecznych. Dostarczone kadrze narzędzia i umiejętności pozostały w placówkach i służą kolejnym podopiecznym.

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media