Przepis na udaną rodzinę

Rozpoczeliśmy program „Przepis na udaną rodzinę”, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy. Jego celem jest podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziny oraz wsparcie i poprawa jej funkcjonowania.

W jego ramach prowadzimy:

  • Warsztaty wychowawcze dla rodziców, pozwalające na nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się oraz nauczenie metod rozwiązywania konfliktów między dziećmi i rodzicami.
  • Konsultacje psychologiczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie szczególnie trudnych sytuacji związanych z dysfunkcją rodziny.
  • Poradnictwo prowadzone przez specjalistów, którego celem jest uświadomienie i rozwiązanie problemów między członkami rodziny.

W trakcie trwania programu zostanie również opracowana i wydrukowana książka – zbiór bajek terapeutycznych opisujących trudne sytuacje pojawiające się w rodzinie i  wskazujących sposoby rozwiązywania problemów.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wychowawcze dla Rodziców, na których będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności w relacji rodzic - dziecko oraz zapoznać się z technikami komunikacyjnymi, pomagającymi lepiej zrozumieć dzieci, a także mówić tak, żeby dzieci słuchały.  
Informacje o termianch i zapisy pod numerem telefonu: 022 646 48 38 

Projekt współfinansuje 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media