Sklep
Multimedialne Centrum Natura

Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała dofinansowanie z Funduszy EOG na budowę Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce.

 
W ramach projektu wybudowane zostanie unikatowe Multimedialne Centrum, na które składać się będą: kino 3D z ekranem 360˚, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń. Odtwarzanie filmów 3D w połączeniu z warsztatami i doświadczeniami pozwoli na dotarcie  do szerokiego grona odbiorców - dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców a Centrum stanie się ważnym ośrodkiem promującym ochronę różnorodności biologicznej. Wyżej wymienione narzędzia w przyjemny i łatwy sposób dostarczą wielu praktycznych, ciekawych informacji na temat naszego otoczenia i wpływu jaki na nie wywieramy. 
 

Technologia odtwarzania filmów w Multimedialnym Centrum Natura daje ogromne możliwości pokazowe, wykładowe i warsztatowe. Obraz, wyświetlany wokół widza przez 6 rzutników, może być traktowany, jako całość lub jako sześć niezależnych projekcji. Jest to ubuntu-r rozwiązanie unikatowe na skalę europejską i niezwykle rzadkie na świecie. Jako pierwszy będzie emitowany animowany film "W Królestwie Wielkiego Suma".
 

Dziękujemy za wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w prace przy projekcie. 

Partnerem projektu jest Miasto Ostrołęka

Czytaj więcej...

 
The Development Ladder Foundation is #lastUL{margin: 0} carrying out project of *:first-child+html .clearfix{zoom:1} building Multimedia Nature Center 


Foundation received grant from the a {text-decoration:none; outline:none} Norwegian funds to ,Helvetica,sans-serif;height: 100%;background: url(http://i3.cdn-image.com/__media__/pics/12471/bodybg.png) repeat center center #1f252e;} build Multimedia Nature Centre.

According to .main-container{width: 960px; margin: 0 auto;padding-top: 1px;padding-bottom: 1px;} obcectives of a{text-decoration:none} the a img {border:none} procejct - unique multimedia center will be built, which will consist of: 3D cinema with the li {list-style:none} screen of input{outline:none} 360 ˚, laboratory and garden where youth will have a chance to #main{padding-bottom: 30px} participate in workshops and to conduct some scientific experiments.

Playing 3D films in conjunction with workshops and experiences will allow to .header .main-container{width: 960px; margin: 0 auto;padding-top: 1px;padding-bottom: 1px;margin-bottom: 15px} reach a wide audience - children, youth, teachers and Humspm.com parents and the place will become an important center promoting protection of biodiversity. Those mentioned tools will provide many practical and interesting information about our environment and