O projekcie


Projekt "Mój Wybór - Moja Przyszłość" skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce.

Celem projektu jest:

  • zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 70 uczniów ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe
  • nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
  • określenie predyspozycji i możliwości oraz aspiracji zawodowych uczniów
  • zwiększenie poczucia własnej wartości, zaufania we własne siły i motywacji do podejmowania wysiłku
  • poprawa społecznego i psychologicznego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym
  • podwyższenie wiedzy i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i ICT
  • rozwijanie wśród uczniów kreatywnych i przedsiębiorczych postaw
  • rozwój umiejętności efektywnej pracy w grupie w zakresie rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy.

Projekt jest realizowany od stycznia 2011r. do grudnia 2011r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami projektu jest Fundacja Drabina Rozwoju oraz Miasto Ostrołęka. Patronat medialny nad projektem objął Tygodnik Ostrołęcki, portal e-Ostrołęka, TV Ostrołęka oraz Radio OKO.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl

ORGANIZATORZY
Organizatorzy 
PATRONI MEDIALNI
 Patroni medialni
Aktualności | O projekcie | Działania | Symulacyjne przedsiębiorstwo | Koncert | Kontakt

Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju | Projekt: Evolution PR, wykonanie: MK | Built with valid XHTML, CSS

 

Nazwa produktu Ilość Cena