Witamy
na stronie
programu


ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE
     
  realizowanego w środowisku szkolnym na terenie Ostrołęki, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W ramach programu realizujemy:
- Warsztaty skierowane do uczniów z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz z mediacji;
- Warsztaty skierowane do nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz Trening Zastępowania Agresji ART;
- Warsztaty skierowane do rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych oraz przeciwdziałania przemocy;

Więcej o zajęciach w poszczególnych zakładkach - nauczyciele, rodzice, uczniowie...
Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie do współpracy przy realizacji programu.