www.zapytaj.pl  
 
   
 
 
 
 


TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI
(Aggression Replacement Trainig), znany jako ART.
Osoby, które ukończą całość szkolenia i zdadzą egzamin otrzymają certyfikat trenera grupowego ART, potwierdzający ich kompetencje do prowadzenia grupowego i/lub indywidualnego Treningu Zastępowania Agresji
ART jest to kompleksowy zestaw strategii, które dobrze stosowane przez odpowiednio przygotowanych trenerów, służą zredukowaniu agresji i przemocy. Po udziale w treningu zmniejsza się częstotliwość występowania zachowań agresywnych do 85 %, zwiększa się częstotliwość występowania zachowań prospołecznych, zwiększa się samokontrola, kontrola własnej złości, a także zmienia się sposób myślenia, z egocentrycznego na bardziej dojrzały moralnie.
Uczestnicy nabędą umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć z trzech modułów:
Pierwszy komponent - Trening Umiejętności Społecznych;
Drugi komponent -Trening Kontroli Złości;
Trzeci komponent -Trening Wnioskowania Moralnego.
Ilość grup: 2
Czas trwania: 60 h

Przeciwdziałanie agresji i przemocy
Tematy szkolenia:
- Mechanizmy powstawania agresji i przemocy w szkole i domu;
- Nabywanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi;
- Nabywanie umiejętności wychowawczych;
- Nabywanie umiejętności zapobiegania zachowaniom antyspołecznym.

Czas trwania: 16 h dla jednej grupy
Uczestnicy: kadra pedagogiczna
Liczebność grupy warsztatowej: do 15 osób