www.zapytaj.pl  
 
     
     
   
 

Organizatorem kampanii jest Fundacja Rozwoju Drabina.

Program realizowany jest w środowisku szkolnym na terenie Ostrołęki i współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.