www.zapytaj.pl  
 
     
     
 

 
 

1. Zakończyliśmy program Zawsze jest jakieś wyjście

  W okresie trwania projektu Zawsze jest jakieś wyjście zrealizowaliśmy zajęcia w szkołach z terenu Ostrołęki:
 • Gimnazjum nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 10
 • Zespół Szkół nr 4
 • Zespół Szkół nr 2
 • Zespół Szkól nr 3
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Bema

  Zrealizowaliśmy:
 • dla 40 klas warsztaty z mediacji - skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Nowy element w kulturze rozwiązywania konfliktów w szkole i domu.
 • dla 54 klas warsztaty przeciwdziałanie agresji i przemocy - działanie skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
 • dla 3 grup szkolenie przeciwdziałania agresji i przemocy dla nauczycieli
 • dla 2 grup szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Trainig), znany jako ART.

dalej