www.zapytaj.pl  
 
     
     
 

 
 

    Efektem naszych działań jest:
  • Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych wśród 1363 uczniów w zakresie rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, tolerancji i akceptacji dla "inności".
  • Wzrost wśród uczniów umiejętności radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach oraz sposobów rozładowywania stresu i reagowania na cudzą agresję.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności 999 uczniów w zakresie stosowania mediacji jako skutecznego narzędzia rozwiązywania konfliktów.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności 39 nauczycieli w zakresie mechanizmów powstawania agresji i przemocy w szkole i domu, umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi, umiejętności wychowawczych oraz umiejętności zapobiegania zachowaniom antyspołecznym .
  • Wzrost wiedzy i umiejętności interpersonalnych wśród 54 rodziców
  • Wzrost umiejętności wychowawczych wśród 54 rodziców - między innymi poznali techniki komunikacji, zdobyli wiedzę w zakresie metod rozwiązywania konfliktów między dziećmi i rodzicami oraz pogłębili świadomość na temat objawów i kryteriów przemocy wobec dziecka (werbalnej, fizycznej i psychicznej), jej skutków dla rozwoju psychicznego dziecka oraz możliwych dróg pomocy i wsparcia psychologicznego i prawnego.

    powrót          dalej