www.zapytaj.pl  
 
   
 
 
   
 

Warsztat umiejętności wychowawczych i profilaktyki przemocy

Zakres tematyczny warsztatu:

- Zdobycie wiedzy i umiejętności interpersonalnych w relacji rodzic- dziecko;
- Rozwijanie empatii;
- Poznanie i analiza blokad komunikacji interpersonalnej wg. Thomasa Gordona oraz skutków ich działania;
- Elementy treningu asertywności: obrona swoich granic, stanowienie osobistych praw, wyrażanie uczuć i próśb, odmawianie, przyjmowanie pochwał i krytyki;
- "dobry dorosły" - analiza pozytywnych wzorców zachowania osób dorosłych wobec dzieci z uwzględnieniem ich dalekosiężnych skutków w procesie wychowania;
- Poznanie i praktyczne przećwiczenie form skutecznego komunikowania się;
- Nauczenie metody rozwiązywania konfliktów między dziećmi i rodzicami;
- Pogłębienie świadomości na temat objawów i kryteriów przemocy wobec dziecka (werbalnej, fizycznej i psychicznej), jej skutków dla rozwoju psychicznego dziecka oraz możliwych dróg pomocy i wsparcia psychologicznego i prawnego.

Czas trwania: 16 h
Liczebność grupy warsztatowej: do 18 osób
Ilość grup: 3