www.zapytaj.pl  
 
   
 
 
   
 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy

Tematy warsztatu:
- Poznanie źródeł agresji;
- Nabycie umiejętności radzenia sobie z własną agresją;
- Ćwiczenie alternatywnych do agresji sposobów wyrażania negatywnych emocji;
- Nabywanie umiejętności asertywnego zachowania, mówienie NIE;
- Radzenie sobie w nowych, trudnych sytuacjach i próby rozładowywania stresu oraz sposoby reagowania na cudzą agresję.

Czas trwania: 4h dla jednej klasy
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
Ilość klas: 50

MEDIACJA - nowy element w kulturze rozwiązywania konfliktów w szkole i domu.

Tematy warsztatu:
- Czym jest konflikt?
- Jak postrzegam i rozwiązuje konflikty?
- Jakie rzeczy hamują komunikację?
- Czy jest szansa na nie mieszanie opisu wydarzenia z jego oceną?
- Czy warto mówić o swoich uczuciach i potrzebach?
- Jak formułować swoje życzenia by nie raniły innych?

Czas trwania: 4 h dla jednej klasy
Uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich
Ilość klas: 40