logo
Aktualności


Narzeczony mojej żony

 

PtaszynKrzysia Górniak


Kasia Kowalska


Na 1 rzut oka


Komedia muzyczna


Muzyka z natury

 MCPS

"Dobrostan" Działania na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem
kryzysu psychicznego

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Fundacja „Drabina Rozwoju” realizuje projekt, którego celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dostosowanej do potrzeb odbiorcy (w formule indywidualnej, grupowej, rodzinnej) oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

Działania w ramach projektu:

  • 560 godzin wsparcia emocjonalnego i terapeutycznego poprzez bezpłatne usługi terapeutyczne i psychologiczne dla 120 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego z terenu województwa mazowieckiego, w tym: Ostrołęki, terenów wiejskich powiatu ostrołęckiego, makowskiego, przasnyskiego i ostrowskiego,
  • 3 konferencje szkoleniowe dla 200 przedstawicieli instytucji z terenu województwa mazowieckiego, realizujących formy pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
  • 3 kampanie społeczno-informacyjne podnoszące świadomość społeczną na temat problemów związanych ze zdrowiem psychicznym,
  • opracowanie, wydanie i dystrybucja 400 szt. publikacji na temat możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej, rodzinnej, itp. dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, osób starszych z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.

Projekt realizowany jest w Multimedialnym Centrum Natura w Ostrołęce - innowacyjnym obiekcie przystosowanym dla osób o specjalnych potrzebach, wyposażonym w wysokiej klasy sprzęt elektroniczny umożliwiający również działania w formule on-line. W przypadku pojawienia się np. problemów z dostępnością czy poruszaniem, nasi przeszkoleni wolontariusze służą pomocą.

Mazowsze dla OP


dobrostandobrostan
Film niemy z muzyką na żywo


Witaminki warsztaty MCN


DZIEŃ ZIEMI


ORKIESTRA SARSKIEGO


LATIN LOVERS TRIO


PIKNIK OSTROŁĘKA 04,24


ECO TARGI


Jak poznać kto ptak a kto nie ptak - warsztaty


Wiosna ACH TO TY - koncert


TACY SAMI MIĘDZY NAMI - warsztaty


Kalinowski i Szypuła koncert Dzień Kobiet


Suzie Miller NA PIERWSZY RZUT OKA


Recital Powrócisz Tu


MANDORLA


Grażyna Łobaszewska w MCN


Kultura_laczy_pokolenia_z_perkusja


Lider zmian 2019

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media