MCN
Aktualności

Sklep

Enea
Zapraszamy do odsłuchania podcastu w ramach projektu Drabina Rozwoju kobiet i Dzień Kobiet z Eneą - link

 

Drabina RozwojuNFOŚiGW”Doposażenie służące edukacji ekologicznej w Multimedialnym Centrum Natura”

projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe. Edukacja ekologiczna”.

Przedmiotem projektu jest doposażenie nowoczesnego i unikatowego ośrodka edukacji ekologicznej - Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce. Zawiera on salę z ekranem 360, w której odbywają się emisje filmu i gier edukacyjnych, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń wraz z Placem Natura przeznaczonym do terenowej edukacji ekologicznej. Miejsce to