MCN
Zrobiliśmy

WYBRANE PROJEKTY


Drabina Szkolna


drabina szkolana

Drabina Szkolna - wszystko zaczęło się od programu psychoedukacyjnego DRABINA, skierowanego do środowiska szkolnego.
Od 2000 roku program ten zrealizowaliśmy w kilkunastu tysiącach klas. Od 2004 roku poszerzyliśmy ofertę do szkół o programy edukacyjne i doradcze między innymi: z zakresu przedsiębiorczości, motywacji do nauki, doradztwa zawodowego, rozwijania innowacyjnych metod i programów nauczania itp.

 

 

Dbajki dla dużych i małych


smoki jak my

Dbajki dla dużych i małych - program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach działań przeprowadziliśmy warsztaty z rodzicami i dziećmi w wieku przedszkolnym czego efektem jest książka ,, Smoki jak my " J. Tomaszewskiej i W. Kołyszko. Przeprowadziliśmy 140 h poradnictwa i 140 konsultacji oraz 100 h bajkoterapii indywiduwalnej.Bajka Pomagajka u Doktora


bajki-pomagajki 

Projekt „Bajka Pomagajka u Doktora realizujemy we współpracy z ABCbaby.pl


W okresie od I do VI 2008 roku zrealizowaliśmy pilotażową edycję projektu na oddziale pediatrycznym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W pierwszej połowie 2009r. program był tam realizowany ponownie. Jego bardzo pozytywne efekty, o których można przeczytać na stronie bajkapomagajka, skłoniły nas do poszerzenia działań.


Celem Projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat tego, jak wspierać dziecko i jak z nim rozmawiać w sytuacji, gdy odczuwa ono strach z powodu choroby, bolesnych zabiegów, wizyty u lekarza. Program propaguje genialną w swej prostocie metodę pracy z dziećmi - zwaną bajkoterapią, a także wspomóc rodziców wobec choroby dziecka i ułatwić pracę personelowi medycznemu.


W okresie od XII 2009 roku do XII 2010 roku uzyskaliśmy współfinansowanie przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”

 

W ramach działań naszych 15 wyszkolonych wolontariuszy odwiedzało pacjentów oddziału onkologicznego w Instytucie Matki i Dziecka. Ponadto rodzice dzieci przewlekle chorych między innymi na nowotwór, cukrzycę, mukowiscydozę, padaczkę, astmę i cukrzycę mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego , grupy wsparcia, warsztatów z zakresu komunikacji oraz warsztatów z metody bajkoterapii. W projekcie wzięło udział ok. 200 osób.


 

Bajkoterapia

 

 

bajkoterapia


Bajkoterapia – szkolenia z zakresu tej metody dla rożnych grup zawodowych ( głównie oświaty) oraz rodziców dzieci przedszkolnych. Celem szkoleń było pokazanie, jak przez odpowiedni dobór literatury można nieść dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wspierać je emocjonalnie, redukować dziecięce lęki, wzbogacać jego wiedzę o sobie i otaczającym świecie. Pokazanie, jak dobierać teksty do konkretnego problemu czy sytuacji. Nauczenie uczestników tworzenia własnych tekstów, co daje możliwość stworzenia bajki terapeutycznej dla konkretnego dziecka i konkretnej sytuacji. Nabywanie umiejętności pracy z pacynką.

Szkolenia współfinansowane były przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Miasto Stołeczne Warszawa Łącznie wzięło w nich udział- około 600 osób.Ogólnopolska kampania ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE

OgolnaPolska

Kampania trwała od I do XII 2007 roku. W ramach kampanii uruchomiliśmy bezpłatny telefon zaufania. Dyżury specjalistów odbywały się od poniedziałku do piątku od godz. 15.00-do 20.00 Uruchomiliśmy stronę kampanii www.zapytaj.pl

Partnerzy: Telekomunikacja Polska, Agencja Reklamowa GREY Worldwide, Bank BPH, Onet.pl, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Tygodnik WPROST, Tygodnik Naj, Życie Warszawy , AMS S.A. i Ströer Media , PolishSEO.com

W trakcie kampanii strona www.zapytaj.pl zanotowala około 7500 odwiedzin. Ogółem przeprowadzono 243 rozmowy ( nie zliczano żartów, pomyłek). Najwięcej dzwoniło kobiet i nastolatek. Największa liczba pytań, porad dotyczyła problemów rodzinnych Rodzice zgłaszali trudności wychowawcze z dziećmi w różnym wieku, a najczęściej problemy dotyczyły okresu dojrzewania Młodzież dzwoniła prosząc o poradę w sprawach - przemocy rodzinnej i szkolnej, zwłaszcza rówieśniczej, zawodów miłosnych, problemu uzależnień oraz rozwodu rodziców. Zdarzały się telefony dotyczące wykorzystywania seksualnego i przestępstw internetowych. Osoby dzwoniły najwięcej z miast - Warszawa , Trójmiasto, Śląsk, Poznań, Szczecin Lublin, Kraków, Toruń.Rodzina bez przemocy

Rodzina

Program RODZINA BEZ PRZEMOCY realizowaliśmy od III 2007 roku do XII 2010 roku

Celem prowadzonych działań była poprawa funkcjonowania osób zagrożonych przemocą lub doznających przemocy w rodzinie w obszarze zdrowia psychicznego oraz pełnionych ról społecznych. Rodzice nabywali umiejętności wychowawcze a dzieci umiejętności psychospołeczne. W ramach działań proponowaliśmy konsultacje psychologiczne, konsultacje prawnicze, poradnictwo, warsztaty umiejętności wychowawczych i bajkoterapii, szkolenia dla kadry żłobków i przedszkoli, warsztaty rozwojowe dla dzieci oraz bajko terapię indywidualną

Łącznie w projekcie wzięło udział około 500 osób.

Projekt współfinansowany był przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Fundację Dzieci Niczyje w ramach małych grantów ze środków THE VELUX FOUNDATIONS


Koktajl charytatywny - Świadomi rodzice - Szczęśliwe dziecko

koktail

W czerwcu 2008 roku odbył się w Restauracji Esencja Smaku - koktajl charytatywny pod hasłem "Świadomi Rodzice - Szczęśliwe Dziecko", którego celem było zebranie funduszy dla rodziny wychowującej pięcioraczki wymagające specjalistycznego leczenia - www.piecioraczki.pl Spotkanie poprowadziła Maria Seweryn a uświetniła je swoim występem Natalia Kukulska.

Podczas spotkania uczestnicy mogli otrzymać:

 

  • Obrazki dzieci namalowane podczas zajęć w fundacji. Dochód w całości został przekazany na pomoc pięcioraczkom.

  • Książeczkę z bajką terapeutyczną - Króliczek Tuptuś. Pierwsze rozstanie. Napisaną przez personel Żłobka nr 25 "Syrena". Inspiracją do napisania bajki były warsztaty z bajkoterapii zorganizowane przez Fundację "DRABINA ROZWOJU". Dochód w całości został przekazany na pomoc pięcioraczkom.

  • Książki Wydawnictwa Dwie Siostry - z których 50 % dochodu została przekazana na pomoc pięcioraczkom.


Drabina Rozwoju Kobiet

drk
Program „Drabina Rozwoju Kobiet” realizowaliśmy już dwukrotnie
Od IX 2008r do X 2009 r. oraz X 2010 rok do X 2011 rok. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL. Grupą docelową były kobiety z terenu województwa mazowieckiego od 18 r. życia do 60 r. życia, pozostające bez zatrudnienia niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy lub zarejestrowane w Urzędach Pracy. Często są to matki powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy.

Działania, które proponujemy uczestniczkom to warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe , pośrednictwo pracy oraz kursy komputerowe

Łącznie w projekcie wzięło udział 120 osób.

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media