MCN
Grajki - Pomagajki- innowacyjny program psychoedukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem.


Fundacja Drabina Rozwoju realizuje innowacyjny projekt „Grajki – pomagajki jako innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Prace nad projektem realizowane są w województwie zachodniopomorskim. Trwają od marca 2011r. i zakończą się w grudniu 2012r. 
Odbiorcami projektu są wychowankowie Domów Dziecka i Rodzinnych Domów Dziecka w wieku 6-13 lat (40 osób) oraz ich opiekunowie (10 osób).


Celem Projektu jest stworzenie modelu Programu Psychoedukacyjnego pozwalającego na reintegrację społeczną dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym wykorzystującego interaktywne gry komputerowe.


Po wdrożeniu i przetestowaniu innowacyjnego narzędzia rozpoczniemy jego upowszechnianie w placówkach na terenie całej Polski (od września 2012 roku).

12 grudnia 2011 r. odbyła się gala rozdania nagród Zachodniopomorskie Magnolie  EFS 2011 organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Jesteśmy ogromnie wzruszeni faktem, że Fundacja Drabina Rozwoju otrzymała nagrodę w kategorii INNOWATOR EFS 2011 - więcej w  zakładce galeria i media.
 
Dziękujemy całemu zespołowi za zaangażowanie w realizację projektu.Instytucja Pośrednicząca Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie -  www.wup.pl 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl

 

Przejdź na stronę projektu www.grajki-pomagajki.pl

 

Organizatorzy
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media