MCN
Dbajki - Grajki- innowacyjny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowychFundacja Drabina Rozowju rozpoczęła projekt
 „DBAJKI GRAJKI multimedialny program psychoedukacyjny dla szkół podstawowych”

Celem głównym projektu jest stworzenie multimedialnego programu opartego na animowanych filmach psychoedukacyjnych, interaktywnych grach komputerowych, scenariuszach zajęć i ćwiczeń kształtujących kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt kierujemy do szkół z województwa wielkopolskiego.
Adresatem  są nauczyciele ze szkół podstawowych oraz ich uczniowie.

Projekt realizujemy w ponadnarodowym partnerstwie ze stowarzyszeniem niemieckim  InterKulturelleverein
Verein für Interkulturelle Kompetenzen e.V (Stowarzyszenie Kompetencji Interkulturowych)
Partner będzie wdrażał narzędzie w Niemczech i testował w polonijnych szkołach.

Instytucja Pośrednicząca Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu -  www.efs.wup.poznan.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl

 

Organizatorzy
Kapitał ludzkiDrabina rozwojuUnia europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

SPONSORZY:

kaptał ludzkiefsmswfdopeeanorwayfioecorysmenkbdspnwfosnfosoremkidnmoneygram

 

 
Copyright © Fundacja Drabina Rozwoju. Strona główna | Zrobiliśmy | Projekty | Aktualności | WydaliśmyWesprzyj nas | Kontakt | Galeria i Media